our Artists and their Works

click on their names to see more works and links to their sites

Igli Jorgo

Thanassis Karamitas

Vasilis Kolokithas

Danny Touw

Vasilis Vafiadis